Een community-website met 15 pagina’s, abonnementen die toegang geven tot periodieke live zoom bijeenkomsten en een bibliotheek met video’s. Per video de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen via een berichten. Geautomatiseerd maandelijks innen van abonnementsgeld, inschrijving en toegang verlenen van nieuwe deelnemers.

Link naar website:

terugnaardekern.nu