De Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt in maart 2018 dat het niet nodig is om (onder bepaalde voorwaarden – zie verder op deze pagina) de gebruiker om consent/toestemming te vragen voor gebruik van Google Analytics.

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw websitebezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. U verwerkt met dit soort ‘onschuldige’ analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat u ook op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.

Waar het dus om gaat als je Google Analytics zonder consent wil gebruiken is het stukje:  “..geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers“.

De Autoriteit Persoonsgevens heeft een handleiding gemaakt voor het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Als je de handleiding volgt en alles doet wat er in aangegeven wordt hoef je geen consent te vragen en kun je Google Analytics gewoon (blijven) gebruiken.

Kort samengevat komt het neer op het volgende:

  1. Sluit een bewerkersovereenkomst af met Google
  2. Zorg er voor dat Google niet het volledige IP-adres verwerkt (anonymize IP)
  3. Zet gegevens delen met Google uit..
  4. Zet gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uit
  5. Verifieer dat de functie voor User ID uitgeschakeld is
  6. Informeer over gebruik Google Analytics en opt-out

In de handleiding wordt dit stap voor stap duidelijk uitgelegd (met schermprintjes e.d. er bij).

Gebruik de knop hieronder om de handleiding voor het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics (Autoriteit Persoonsgegevens, maart 2018) te downloaden.