Algemeen

Alle bedragen op de website zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Facturen & betaling

Alle facturen worden via email verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen.

Ben je het niet eens met een factuur, neem dan binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur contact hierover op.

Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen wordt er een herinnering verstuurd met een termijn van 7 dagen.

Indien de betaling niet binnen deze 7 dagen is ontvangen wordt er opnieuw een herinnering verstuurd met een termijn van 7 dagen en de dienstverlening wordt opgeschort totdat de betaling van alle nog openstaande facturen volledig is ontvangen.

Bij alsnog uitblijven van de betaling worden worden wettelijke richtlijnen gevolgd m.b.t het heffen van handelsrente en mogelijke incassokosten.

Strippenkaarten

Strippenkaarten geven korting op de reguliere uurprijs. Aangemeld werk per strippenkaart heeft voorrang op werkzaamheden zonder strippenkaart en wordt ingepland en afgehandeld in volgorde van aanmelding. Tijdsbesteding wordt nauwkeurig bijgehouden en na uitvoering van werkzaamheden wordt een actuele stand van zaken verstuurd per email.

Je kunt er hier meer over lezen.

Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Alle nog resterende uren vervallen bij het verlopen van de geldigheid van de strippenkaart.

In bijzondere omstandigheden kan VeerdonkWebArt de geldigheid van een strippenkaart verlengen. Een besluit hierover kan alleen worden genomen door VeerdonkWebArt. Discussie hierover is niet mogelijk.

Er is geen restitutie mogelijk voor (delen van) strippenkaarten.

Abonnementen

Een abonnement betreft en periode van minimaal 1 jaar. Aansluitend kan er per kwartaal worden opgezegd.
Voor een abonnement geeft u toestemming tot automatische incasso van het betreffende abonnementsbedrag.

Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren per email,  minimaal 2 weken voor de start van een nieuw kwartaal.
De datum van ontvangst van de email bij Veerdonkwebart is bepalend m.b.t. het moment van beëindiging.
Veerdonkwebart stuurt vervolgens per email een bevestiging van de opzegging van uw abonnement.
Deze bevestiging is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en wordt verwerkt.
Heeft u geen bevestiging ontvangen? Mogelijk is de email dan niet aangekomen. Neem in dit geval even contact op.

Nieuwe website voor een vaste prijs

Voor de aanvang van de werkzaamheden ontvangt u een factuur voor het totale bedrag. Een deel (ongeveer 60%) hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ontvangen door VeerdonkWebArt. Zodra er akkoord is m.b.t. de website dient per omgaande het resterende bedrag betaald te worden. Zodra de betaling ontvangen is zal de website (indien nodig worden verhuisd en) vrijgegeven worden worden voor gebruik.
Indien de betreffende bedragen niet tijdig zijn ontvangen worden de werkzaamheden stopgezet.
De website wordt pas vrijgegeven nadat de factuur volledig voldaan is.

Nadat een te late betaling alsnog ontvangen is zullen de werkzaamheden opnieuw ingepland worden. Houdt er in dit geval rekening mee dat dit mogelijk tot vertraging kan leiden aangezien andere al ingeplande werkzaamheden voorrang hebben op nieuw in te plannen werkzaamheden.